Uygulanan Testler

WISC-R

6-16 yaş arasındaki çocuklarımız için zekâ ölçüm testidir. Çocuklarımızın yetenekleri ya da geliştirilmesi gereken alanları bize net olarak veren bir testtir. Uygulama süresi yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Test sonunda yaklaşık 5 sayfalık bir rapor verilir.

MMPI

Yetişkinler için psikopatoloji saptama formudur. Yaşadığımız zorlanmalar ya da kendimizde farkında olmadığımız bazı durumları da fark etmemizi sağlayan bir testtir. Test süresi yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir.

MOXO D-CPT

Çocuklar ve yetişkinler için dikkat eksikliği testidir. Uygulama süresi çocuklar için 12 dakika, yetişkinler için 18 dakikadır. Bu test sonucuna göre raporlama yapılmaktadır ve geçerliliği kanıtlanmış bir online test uygulamasıdır.

OKHT-OKULA HAZIRLIK TESTİ

Çocuklarımızın ilkokula hazır olup olmadığını anlamamız için uygulanması gereken testtir. Ortalama süresi 30 dakika sürmektedir.

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ

Görsel algı düzeyinin ölçülmeye yarayan performans testidir. 8 yaş üzerindeki bireylere uygulanır. Uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır.

AGTE-ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ

0-6 yaş arasındaki çocukların ailelerine sorular sorularak uygulanan testtir. Çocuğun genel gelişim özellikleriyle alakalı net bilgiyi alabildiğimiz testtir. Ortalama uygulama süresi 30 dakikadır. Zeka testi değil gelişim tarama testidir.

DENVER TESTİ

0-6 yaş arasındaki çocukların ailelerine sorular sorularak uygulanan testtir. Çocuğun genel gelişim özellikleriyle alakalı net bilgiyi alabildiğimiz testtir. Ortalama uygulama süresi 30 dakikadır. Zeka testi değil gelişim tarama testidir.

LOUISA DÜSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her öykü veya öyküdeki kahraman­lar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Her yaş grubuna uygulanabilir.

FROSTIG GELİŞİMSEL ALGI VE GÖRSEL ALGI TESTİ

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir. Görsel algıyla çocuklarımız okumayı, yazmayı, matematiksel becerileri ve okul başarısına etkili olan yeteneklerini ya da zayıf olduğu yönleri öğrenebiliriz. 4-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktır. Ortalama test süresi 20 dakikadır.

PEABODY KELİME BİLGİSİ TESTİ

3-12 yaş arasındaki çocuklarımızda alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Alıcı dil; sözel uyaranların duyu-sinir ağı ve işitsel-algısal süreçler aracılığıyla anlaşılması olarak tanımlanır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Ortalama test süresi 15 dakikadır.

KOPPITZ İNSAN ÇİZİM TESTİ

4-9 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel / kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi verir.

GESELL GELİŞİM TESTİ

3-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Kısa süreli hafıza, motor beceri, görsel algı, küçük kas becerilerini ölçer.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

5,5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuğumuzun ilkokula başlayıp başlamaması konusunda karar vermemize yardımcı olan testtir.